Välkommen

Här återfinns flera tusen bilder och dokument med anknytning till Särön och dess historia. Samlingen är under uppbyggnad och kompletteras efter hand. Under rubriken ”Virtuella museet” har vi sorterat upp material på ämnesområden för att underlätta ditt sökande.

Läs mer

Stiftelsen Särö Kulturarv

Ön och dess omgivningar är beskriven i litteraturen, återgiven med penseln, fångad med kameran och i musiken och har inspirerat arkitekter. Dokument i form av foto, film, texter och ljud, som belyser denna kulturskatt finns idag till ringa del samlad och det mesta finns i privat ägo. Risken att detta skingras, eller vad värre är försvinner, har initier... Läs mer

SäröKrönikan

Detta är en periodisk återkommande skrift som innehåller skildringar och berättelser om Särö. Allt baserat på material som inte alltid går att finna i det virtuella museet.