Om fastigheternaBilder

Namn:
2355P.jpg
Namn:
2481.jpg
Beskrivning:
Solbergagården: Anvisningar över vägen till semesterhemmet.
Motiv:
Solbergagården
Bidragsgivare:
H. Bergström
Arkivkod:
2481
Kategori:
Fastigheter

Zooma
Solbergagården: Anvisningar öve... Zooma
Namn:
11206.jpg
Beskrivning:
Utbyggnad av Särö 1750-1990: Antal nya villor/år.
Motiv:
Anteckningar
Kategori:
Byggnader
Arkivkod:
11206
Bidragsgivare:
Klas Heyman

Zooma
Utbyggnad av Särö 1750-1990: An... Zooma
Namn:
30076.jpg
Beskrivning:
Herrgårdsvillan, skiss på areal och kostnad
Bidragsgivare:
D. Keiller
Arkivkod:
30076
Motiv:
Skiss
Kategori:
Fastigheter & arkitektur

Zooma
Herrgårdsvillan, skiss på areal... Zooma

Dokument

Om Särös fastigheter
Särö: Kulturhistorisk inventeri...
Fastigheternas historik och äga...
Hur man tyder texten i fastighe...
Fastigheter uppförda under olik...
Fastighetsföteckning för Vägför...
Hemmanet Särö 1. Fastighetsfört...
Ej bebyggda tomter.
Hemmanet Särö 1. Fastighetsfört...
Utdrag ur fastighetsregister 19...
Utdrag ur fastighetsregister 18...
Arrende- och hyreskontrakt 1857...
PM från besök hos länsstyrelsen...
Arrenden villor 1862-1893.
Struktur av ett mantal Särö.
Hyra för villor, lägenheter och...
Hemmanet Särö 1. Fastighetsfört...
Bor permanent på Särö 1969 samt...
Försålda och avsöndrade tomter ...
Försålda och afsöndrade tomter ...
Försålda fastigheter 1897-1904.
Avstyckade villor 1905.
Fastigheters taxeringsvärden oc...
Förteckning över fastighetsägar...
Förslag till debiteringslängd f...
Anteckningar av Carol Wallenber...
Fastighetsregister.
Förteckning över Säröns fastigh...
Större tomter på Särö.
Bevillning taxeringslängd 1862-90.
Försålda och avsöndrade tomter ...
Anteckningar om div. fastigheter.
Anteckningar om Statarhuset, St...
Anteckningar om fastigheter.
Anteckningar om div. fastigheter.
Anteckningar om fastigheter.
Anteckningar om Hvilan, Stran...
Anteckningar om fastigheter som...
Sammanställning samtliga fastig...
Sammanställning samtliga fastig...
Sammanställning samtliga fastig...
Sammanställning samtliga fastig...
Sammanställning samtliga fastig...
Sammanställning samtliga fastig...
Sammanställning samtliga fastig...
Fastighetsägare i Klev, Guntoft...
Register över gårdsnamn och rot...
Fastighetsregister Släps socken...
Anteckningar om fastigheter i S...
Aktieägare i Algusered och Nöte...
AB Nordanskogs tomtinnehav.
Ove Ekmans papper: Fastigheter ...
Arrendeavtal med Brita Wallenbe...
Brev från advokatfirman Arvid S...
AB Nordanskogs fastigheter 1964.
Närvarande fastighetsägare vid ...
Svar på brev angående ombyggnad...
Brev från Jan Hampf angående om...
Brev till ingenjör Lars Börjess...
Höjdförhållanden byggnader på Särö.
Brev till Brita Wallenberg angå...
Anteckningar om Residencia HB.
Historik om fastigheten Ängslyc...
Inteckning i kamrerarevillan (1...
Inteckning i kamrerarevillan (1...
Inteckning i kamrerarevillan (1...