Perioder

Särös historia delas här in i sex olika perioder: Danska tiden, Säteritiden, Badortsepoken, Kungaepoken, Tillbakagången och Renässansen. Bilden visar Gustaf V och Kerstin Setterwall med sonen Åke på Setterwallska villans terrass 1909. Kungafartyget Drott syns i bakgrunden

 • Danska tiden

  Särö nämns första gången år 1254 i den danske kungen Valdemar II:s Jordebok.Läs mer

 • Badortsepoken

  Badortsepoken började 1839 då Anders Åkerman köpte ett varmbadhus i Göteborg och flyttade det till Stallviken.Läs mer

 • Tillbakagången

  I och med andra världskrigets utbrott 1939 avstannade aktiviteterna på Särö som gick in i en 30-årig period av stagnation.Läs mer

 • Säteritiden

  Säteritiden började 1666 då Marcus Larsson köpte Särö och varade fram till 1839.Läs mer

 • Kungaepoken

  Kungaepoken inleddes 1887 och varade fram till utbrottet av andra världskriget. Läs mer

 • Renässansen

  Omkring 1970 övergick perioden av stagnation i en renässans för Särö, en tid av utveckling och förnyelse.Läs mer