Nordanskog

Nordanskog sträcker sig från Stallbacken i söder upp mot Skörvallaviken i norr och gränsar till Åleviksgärdet i väster. Bilden visar utsikten från Nordanskog mot Ålevik och Furuhäll.