Strandpartier och platser

Ålevik med väntsalen till ångbåten 13 april 1902, ett par år innan järnvägen drogs fram till Särö station. Väntsalen flyttades 1912 till tomt vid Åleviksvägen och Anna Lindberg hade konditori i huset några år.