Fastigheter

Fram till 1830 fanns ett fåtal byggnader på Särö, alla i nära anslutning till själva säteriet. Mellan 1830 och 1850 uppfördes ett 20-tal byggnader för att hysa det växande antalet badgäster. Då byggdes Skogshyddan, Gröna stugan, Munkekullen, de äldsta villorna i Bassängbacken, Drottninghuset, Paviljongerna och Fridhem. Under de följande 50 åren uppfördes ett 30-tal sommarhus, däribland Solsidan (bilden), Ängsäter, Berghem, Sandvik, Gövik och Furuhäll.

 • Tomtkartor

  De flesta tomtkartorna är från 1897-1904 då en ny lag gjort det möjligt att stycka Särö och sälja fastigheterna.Läs mer

 • Säteriet

  Den ursprungliga säteribyggnaden uppfördes 1670 och låg på den tomt mittemot Stolpboden som numera är parkeringsplats.Läs mer

 • Tolvan m.m.

  Tolvan och de båda schappen uppfördes omkring 1850 och Telefonhuset 1893. Läs mer

 • Restauranger och värdshus

  Det har funnits restauranger och värdshus i Säteriet, Paviljongerna, Särö station och Lokmannahemmet.Läs mer

 • Badhus

  Dambadhuset i Sandviken uppfördes 1839 och herrbadhuset 1845. Varmbadhuset byggdes 1893 och revs 1955.Läs mer

 • Skogshyddan

  Skogshyddan uppfördes omkring 1830 och 1912 köpte ministern Wollmar Boström huset och byggde på en våning.Läs mer

 • Solsidan

  1857 arrenderade Leopold Schmidt ut Solsidan till Bengt Erland Dahlgren på 50 år.Läs mer

 • Ysäter

  Otto Platin lät bygga Ysäter 1906 som vittrade sönder och revs 1975.Läs mer

 • Furuhäll

  James Keiller S:r arrenderade 1894 en tomt av Särö AB och byggde en villa.Läs mer

 • Berghem

  1872 övertog August Carlson Berghem. Erik Wijk ärvde huset 1935, rev det och uppförde ett nytt hus.Läs mer

 • Wauxhall

  Wauxhall var tidigare ett nöjespalats och värdshus i Göteborg. Huset revs 1906, flyttades till Särö och återuppstod som pensionat.Läs mer

 • Algusered

  Algusered är en av de äldsta gårdarna i Släp.Läs mer

 • Om fastigheterna

  Om Särös fastigheter, dess ägare och hyresgäster. Läs mer