Tennis

Enligt "Svensk Tennis" kan Särö jämte Stockholm betecknas som huvudcentrum för tennis under spelets första skeden i Sverige. Spelet lär ha introducerats redan 1879 av arkitekten J.A. Westerberg. Bilden från omkring 1886 visar Särös första tennisplaner på "Prytzens äng" vid Gröna Stugan.