Ångbåt

Elfdrottningen vid Gamla ångbåtsbryggan den 16 juli 1877. Hon byggdes på Lindholmen 1866 för Lilla Edets Ångfartygs AB, övertogs av Ångbåts AB Inland 1889 och sattes in på linjen Göteborg – Kornhall. Elfdrottningen såldes till Norge 1899.