Telegraf/telefoni

Den nya telefonstationen 1895. Telefon- och telegrafstationen låg tidigare i Schweizerhuset men flyttades till det nya telefonhuset när Schweizerhuset revs 1892.