Vägar & broar

Bron mellan Särö och fastlandet med Brovik i bakgrunden 1895. Den södra vägen förbi Brovik var enda infarten till Särö fram till 1904 då järnvägen drogs fram till Särö station.