Vård & skola

Maltestorps Helpension för flickor drevs på Särö mellan 1905 och 1915. Utbildningen bestod i en elementarskola (8 klasser), en fortsättningsskola, en trädgårdsskola och en hushållskurs. Bilden visar ett sovrum för skolans elever i Paviljongerna.