Föreningar och bolag

Elektronikföretaget NDC, Netzler & Dahlgren, köpte Munkekullen 1977 av Bo-Elof Hansson.