Ritningar

Ritningar till ny- och ombyggnader på Särö, bl.a. Solbergagården, Skogshyddan, Särö station och Dicksonska villan.