Zoomning av Elisabeth Kuylenstierna med barnen Cornelia oc...

Klicka och dra det vita området över den lilla bilden för att panorera.Välj upplösning på
förstorad bild:

Stor
Mindre