Herrskap och tjänstefolk på Särö

Familjen Johansson, fr.v. Frans (1874-1959), Gustaf (1910-1969), Josef (1903-1988), Linnéa (1905-1976), Rut (1907-1976) och Matilda (1867-1934). Elin (1901-1990) saknas på bilden. Smeden i Moheda får plats som gårdssmed på Särö Frans Fabian Johansson (1874-1959)...

Särö säteri – området i Stallbacken

Modell över säteriområdet på 1920-talet. Utformad av Enar Timmerås 1962 och ägs av  Nordhallands Hembygdsförening.    1. Paviljongerna, 2. Särö kyrka, 3. Tolvan, 4. Telefonhuset, 5. Anderstorp, 6. Stolpboden,          7....

Så användes Särös landskap

Drottninghuset och Skogshyddan omkring 1860. Förr var lantbruket den viktigaste verksamheten på Säteriet, men ägarna tog också hänsyn till behovet av vila och förströelse. Här kan du läsa om hur landskapet användes för olika ändamål. Den öppna marken, skogen och de...

Spår av en äldre tid i Särös landskap

Lyckan,Särö. Pennteckning av tobaksfabrikören Adolph Prytz 1869. Lantbrukets behov styrde den dagliga verksamheten under Säteritiden. Människornas arbete och liv påverkade landskap och växter. Här kan du läsa om några spår i landskapet som vittnar om den tiden. Särös...

Särö: Från grön oas till naturskyddat område

Skogsparti från Särö. Oljemålning av Berndt Lindholm 1882. Göteborgs konstmuseum. I äldre tider var Halland mycket trädfattigt. Men Särö stod ut som en grön oas. Här kan du läsa om steg på vägen för att skydda träden och göra Särö Västerskog till ett naturskyddat...