Axel Jonsson sr.

Grosshandlaren Axel Jonsson hade Beau Rivage i Bassängbacken på Särö som sommarbostad. Här berättar Axel Jonsson om sin bakgrund, uppväxt och första anställning.

Grosshandlaren Axel Jonsson sr (1844‐1931) var gift med Ragnhild Lundgren (1864‐1903) och bodde på Särö somrarna från 1889 till 1931. De hade fem barn, Rut, Rolf, Folke, Axel och Frej, som alla växte upp på Särö.

I ”MIN HISTORIA tillägnad mina Barn” berättar Axel Jonsson om sin bakgrund, uppväxt och sitt vuxenliv. Historien finns i sin helhet i våra samlingar, men här väljer vi att citera valda delar ur hans uppväxt. Om sin barndom skriver Axel Jonsson:

”Jag kom till världen den 12 september 1844, allt efter naturens ordning. Mina föräldrar voro Gustaf Jonsson och Mathilda, född Kafle. Min farfar Lars Jonsson, superkarger vid Ostasiatiska kompaniet, samlade en mindre förmögenhet och köpte egendomen Marieberg, nära Lilleskog…

Valde en hustru ”som enligt mångas mening inte passade i borgerliga kretsar”

Fars och Mors ”förening” väckte i Vänersborg mycket uppseende… Denna bestörtning över mina föräldrars giftemål rådde lika mycket på fädernet som på mödrasidan, allt beroende på att min far, Vackre Gustaf, som han kallades, inte valde sin hustru bland köpmannadöttrarna, utan en adelsfröken, som enligt mångas mening inte passade i borgerliga kretsar. Kafles var en gammal militärsläkt och det ansås inte riktigt att hon valde en köpman, utan mynt, till sin make…

Jag var liten till växten och fulare än mina syskon. Min lugg låg ner i pannan. Med läsningen var det klent, helt begiven på lek som jag var. Jag fick ofta höra ”vad skall det bli av den?” men min mor svarade då ”av de ruggigaste fölungar blir det bra hästar…

”Kom därför ofta i gräl och fick mycket stryk”

Jag tror jag var den mest svårhanterlige, de andra var mera stillsamma… Jag var liten till växten men sägs ha varit morsk mot mina kamrater. Kom därför ofta i gräl och fick mycket stryk. Ibland rann blodet och då måste jag tvätta mig i en damm på hemvägen, ty mera stryk väntade hemma, om jag kom hem blodig.”

Efter studentexamen i Uppsala började Axel Jonsson fundera över sitt yrkesval:

”Vem vill väl ta mig?”

”När jag kom hem i slutet av september 1861 stannade jag på Kartene för att äta upp mig och vila. Jag skulle också komma att grubbla över vilken bana jag skulle välja. Jag lutade mycket över mot ingenjörsbanan, läkare låg mig också i hågen…

Jag kom till Göteborg en söndagsmorgon. Bröderna tog mig med på en bal hos Corins. Där fanns en gammal ansedd köpman vid namn F.W. Hasselblad. Han kom fram till mig och sade att han kände min far, som varit en av hans största och redbaraste kunder. På hans fråga om vad jag tänkte bli, sade jag att jag hade planer för Väg- och Vattenbyggnadskåren. Hasselblad ansåg att jag skulle bli köpman, men jag invände att jag hade för dåliga språkkunskaper för detta. Det behövdes inte, ansåg Hasselblad, varpå jag yttrade:
– Vem vill väl ta mig?
– Jag skall ta herrn, svarade han.”

Ragnhild och Axel Jonsson sr, Särö
Grosshandlaren Axel Jonsson d.ä., gift med Ragnhild Lundgren, hade Beau Rivage i Bassängbacken på Särö som sommarbostad från 1889 till 1931. 

Relaterade bilder:

På sarokulturarv.se använder vi nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera bra. Vi använder också analyskakor som hjälper oss att göra förbättringar genom att mäta hur du använder webbplatsen. -Stiftelsen Särö Kulturarvs hemsida samt materialet därpå skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, varken helt eller delvis. View more
Cookies settings
Acceptera
Avböj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Stiftelsen Särö Kulturarvs policy för integritetsskydd

Stiftelsen Särö Kulturarv månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar. Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Stiftelsen Särö Kulturarv hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen www.sarokulturarv.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen. Stiftelsen Särö Kulturarv tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Stiftelsen Särö Kulturarv gör med informationen

Stiftelsen Särö Kulturarv samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt. Stiftelsen Särö Kulturarv mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server. Stiftelsen Särö Kulturarv använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar samt för att förbättra våra tjänster. Stiftelsen Särö Kulturarv säljer inte informationen till någon tredje part.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår hemsida kan du välja att få ditt namn, e-mail i cookies. Det är för att förenkla för dig så att du slipper fylla i informationen varje gång du lämnar en kommentar. Dessa cookies sparas i ett år. Om du besöker hemsidan sarokulturarv.se.

Uppdatering av webbplatspolicy

Stiftelsen Särö Kulturarv kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss: Stiftelsen Särö Kulturarv Box 2032 429 11 Särö.

Registrering av personuppgifter

Stiftelsen Särö Kulturarv (Stiftelsen) org.nr. 802426-4379 skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till Stiftelsen. Stiftelsen skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur vår besökardemografi ser ut. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress och civilstånd. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Stiftelsen, samt, i den mån du önskar bli medlem i Föreningen Särö Kulturarvs Vänner, anges i dess medlemsregister (tillgängligt på Vänföreningens webbplats).  Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen, begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats. Genom angivande av ovan nämnda uppgifter på vår sida samtycker du härmed till att Stiftelsen samlar in, sparar och behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.
Save settings