Så användes Särös landskap

Förr var lantbruket den viktigaste verksamheten på Säteriet, men ägarna tog också hänsyn till behovet av vila och förströelse. Läs här om hur landskapet användes.

läs mer