Broström

<< Familjer

Grosshandlaren August J:son Mark (1848-1900) hade Solsidan som sommarbostad från 1890 till sin bortgång 1900. Hans dotter Ann-Ida (1882-1965) gifte sig med skeppsredaren Dan Broström (1870-1925). Havsvik var deras sommarbostad från 1906 till 1913 och 1917 flyttade de in på nybyggda Furuhöjd.

Bilder