Bryggor och broar

<< Kommunikation

Gamla Ångbåtsbryggan fanns utmärkt som “Skutehampnen” redan på den äldsta kartan över Särö från 1692. Den låg i Stallviken vid gamla varmbadhuset (Sörvik), strax utanför Långa bron, och ersattes på 1890-talet av Nya Ångbåtsbryggan i Ålevik på norra delen av Särö, intill den plats där Särö station kom att uppföras 10 år senare. I anslutning till bryggan byggdes också en väntsal.

Bilder