Budskärs fastigheter

<< Fastigheter

Budskärs fastigheter består av äldre gårdar och nyare hus, som t ex Stjärneberg, Olov Persgården, Skansengården, Tornvillan, Pampas, Hermansborg och Gröna Lund. I ”Hus och människor på Budskär” berättar Beata Losman om gårdarnas utveckling i Bukärr och Skörvalla, tidiga sommargäster och promenader på de gamla vägarna i Budskär. Se PDF nedan.

 

Bilder