Den rasade ångbåtsbryggan å Särö

Den nya ångbåtsbryggan vid Åleviken på Särö. När ångaren Särö midsommardagen på aftonen skulle återgå till Göteborgs hamn med den mängd lustresande, som besökt den fagra ön, inträffade ett svårt olyckstillbud. Den nya ångbåtsbryggan, hvilken såsom ofvan synes är av en...