De äldsta familjerna

<< Familjer

Bland de familjer som på 1850-talet etablerade sig på Särö kan nämnas Willerding, Dickson, Keiller, Lyon, Krafft, Lindström, Prytz, Ewert, Hammarberg och Kjellberg. Efter de äldsta familjerna etablerade sig ytterligare ett antal familjer under decennierna fram till sekelskiftet. Hit hör bl.a. familjerna Carlsson-Weijdling, Heyman, Jonsson, Lundström, Mark-Broström, Werner, Westerberg och Ygberg.

Bilder

Filmer