De vita damerna 1899, fr.v.: Mary Hammarberg, Elisabeth Kuylenstierna, Märta Gyldenstolpe, Alice Trolle, Alexandra Bildt, Dagmar Lyon, Alice Pripp, Mary Weinberg, Greta Westin, Greta Lindström samt Issi Carlson.

Särös vita damer – även kallade ”Särös Amasoner” omnämns som ”ett ståtligt kapitel” med mycket skönhet. Här kan du läsa om vilka de vita damerna på Särö var.

I sin bok ”Särösomrar” skriver Mona S. Roth: ”Särö damer – vilket ståtligt kapitel! Jag undrar om så mycket skönhet någonsin varit samlad på en så liten plats. … På Särö gick de i blom, för att kanske sedan plockas och omplanteras men ofta för att återvända för längre eller kortare tid.”

Alice Keiller – statsfru vid svenska hovet

Av de vita damerna – även kallade ”Särö amasoner” – hade Alice Keiller (1869-1968) en särställning. Som statsfru vid det svenska hovet var hon Särös ”first lady”. Alice Keiller var dotter till John Hawks Lyon som byggde Gövik och först gift med Henrik Pripp men gifte 1903 om sig med James Keiller. De hade Gustaf V som gäst nästan varje sommar fram till 1950.

Alexandra Bildt – gift med diplomaten Carl Bildt

Alexandra Bildt (1864-1948), dotter till Alexander Keiller, var gift med Carl Bildt, diplomat och ledamot av Svenska Akademin. Hennes syster Dagmar Lyon (1868-1954) var gift tre gånger, med Carl Lyon fick hon dottern Helen som först gifte sig med Harry Krüger, sedan med kompositören Gösta Nystroem. Mary Weinberg (1865-1912), syster till Alexandra och Dagmar Keiller, var gift med grosshandlaren Carl Gustaf Weinberg.

Sigrid ”Issi” Wijk – gift med jur.dr. Bertil Wijk

Sigrid ”Issi” Wijk (1874-1949), dotter till grosshandlaren August Carlson, var gift med jur.dr. Bertil Wijk och mor till Erik Wijk. De bodde på Wijkagården. Margareta ”Greta” Westin (1876-1967) var läkare och syster till Karl Westin, gift med Issi Wijks syster Thorborg. Margareta ”Greta” Lindström (1879-1957) var gift med Fredrik Wachtmeister och mor till Hans Wachtmeister.

Elisabeth Kuylenstierna – gift med majoren Oswald Kuylenstierna

Elisabeth Kuylenstierna (1877-1962), född Hammarberg var gift med majoren Oswald Kuylenstierna. Elisabeths dotter Cornelia var gift med ambassadören Wilhelm Winther och hade Fridhem som sommarbostad. Hennes syster Mary Hammarberg (1880-1948) var gift tre gånger, första gången med Carl Kule Palmstierna, kapten och friherre.

Alice Trolle – gift med utrikesminister Eric Trolle

Alice Trolle (1872-1954), född Gyldenstolpe, var gift med Eric Trolle, utrikesminister och landshövding. Hon gav 1927 ut ”Personliga minnen av Ellen Key”. Alice Trolles svägerska Märta Gyldenstolpe (1854-1924), född Leijonhufvud, var änka efter ryttmästare Carl August Fersen Gyldenstolpe.

På Särö Kulturarvs Vänners temadag 2011 visades en föreställning om Särö vita damer i regi av Victoria Alarik som spelades in av Paul Madsen. Alice Keiller spelas av Victoria Alarik, Elisabeth Kuylenstierna av Charlotte Carlsson, Alexandra Bildt av Viveca Gidlund Hansson, Helfrid Willerding av Carina Lagesson, Mary Hammarberg av Ebba Nordlund, Märta Gyldenstolpe av Anna-Lena Eisner, Dagmar Keiller av Louise Madsen och Issi Carlson av Josephine Carlsson. Denna videofilm kan du se på YouTube.

Gustaf V omgiven av Särös vita damer.
Gustaf V omgiven av Särös vita damer.

Relaterade bilder:

På sarokulturarv.se använder vi nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera bra. Vi använder också analyskakor som hjälper oss att göra förbättringar genom att mäta hur du använder webbplatsen. -Stiftelsen Särö Kulturarvs hemsida samt materialet därpå skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, varken helt eller delvis. View more
Cookies settings
Acceptera
Avböj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Stiftelsen Särö Kulturarvs policy för integritetsskydd

Stiftelsen Särö Kulturarv månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar. Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Stiftelsen Särö Kulturarv hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen www.sarokulturarv.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen. Stiftelsen Särö Kulturarv tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Stiftelsen Särö Kulturarv gör med informationen

Stiftelsen Särö Kulturarv samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt. Stiftelsen Särö Kulturarv mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server. Stiftelsen Särö Kulturarv använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar samt för att förbättra våra tjänster. Stiftelsen Särö Kulturarv säljer inte informationen till någon tredje part.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår hemsida kan du välja att få ditt namn, e-mail i cookies. Det är för att förenkla för dig så att du slipper fylla i informationen varje gång du lämnar en kommentar. Dessa cookies sparas i ett år. Om du besöker hemsidan sarokulturarv.se.

Uppdatering av webbplatspolicy

Stiftelsen Särö Kulturarv kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss: Stiftelsen Särö Kulturarv Box 2032 429 11 Särö.

Registrering av personuppgifter

Stiftelsen Särö Kulturarv (Stiftelsen) org.nr. 802426-4379 skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till Stiftelsen. Stiftelsen skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur vår besökardemografi ser ut. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress och civilstånd. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Stiftelsen, samt, i den mån du önskar bli medlem i Föreningen Särö Kulturarvs Vänner, anges i dess medlemsregister (tillgängligt på Vänföreningens webbplats).  Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen, begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats. Genom angivande av ovan nämnda uppgifter på vår sida samtycker du härmed till att Stiftelsen samlar in, sparar och behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.
Save settings