Golf Särö

Golf Särö

På Särö har det spelats golf redan i slutet på 1800-talet. Särö Golf Club återuppstod 1981 genom att det byggdes en korthålsbana vid Solallén nedanför kyrkan och mitt på Särön. Golfklubben har också en långhålsbana över 9 hål och går från Stallviken och österut på fastlandet.

Särö Golf Club