Golf

<< Fritid

Familjen Keiller började spela golf på de egna markerna i Vallda Sandö. Spelet flyttades snart över till Särö där en bana anlades öster om Lysholmen. I en broschyr från 1901 kunde man läsa att “Lawntennis och Golfspel utöfvas flitigt och flere utmärkta planer finnas härför”.

Bilder