Gustaf V och kabinettskammarherre James Keiller framför Gövik, Särö.

När tre syskonbarn till Adolf Bindefeld var på väg att skickas till koncentrationsläger 1942 tog han på Särö kontakt med Gustaf V och lyckades med James Keillers assistans engagera kungen i en framgångsrik räddningsaktion.

Kristallnatten den 9–10 november 1938 genomförde den tyska naziregimen omfattande våldsaktioner mot judar i Tyskland. När en judisk familj, nära släkt med Adolf Bindefeld i Göteborg, kom tillbaka till sitt hus i Duisburg, Tyskland, fann de sitt hem fullständigt sönderslaget och vandaliserat.

Kindertransport var en räddningsaktion för judiska barn i Tyskland 1938-1940. Adolf Bindefelds syskonbarn, två systrar och en yngre bror, skickades i väg med tåg till olika platser i Holland i början av 1939. Systrarna återförenades på samma barnhem under våren, medan brodern fick fortsätta på egen hand och placerades efter en tid på ett arbetsläger.

Adolf Bindefeld (1893-1968), köpman i Göteborg.

Föräldrarna räddades till Sverige innan krigsutbrottet

Efter sommaren fick systrarna besked att föräldrarna lyckats ta sig till Sverige, blott två veckor innan kriget med Polen bröt ut den 1 september 1939. Den 10 maj 1940 gick Hitler in i Holland och Belgien och systrarna flyttades från sitt barnhem nära Haag till Arnhem.

Adolf Bindefeld tog kontakt med Gustaf V

Adolf Bindefeld var sommarboende i Budskär och spelade tennis på Särö där han blev bekant med Gustaf V och James Keiller. I ett samtal med Gustaf V berättade Bindefeld om syskonbarnens utsatta situation och bad kungen om hjälp. Gustaf V åtog sig att försöka hjälpa barnen och kabinettskammarherre James Keiller utsågs att föra ärendet vidare. I ett brev den 21 juli 1942 skrev James Keiller till utrikesrådet Staffan Söderblom på UD: ”… Herr Bindefeld har bönfallit H.M. Konungen att få hjälp härtill då föräldrarna äro dödsförskräckta för barnens öde i Polen. H.M. Konungen har givit mig i uppdrag att säga att Hans Majestät gärna skulle se om det kunde lyckas att återföra barnen till sina föräldrar.”

På väg till koncentrationsläger

Den 8 december 1942 fick barnen ett telegram från föräldrarna: ”All arranged for your Swedish citizenship. Mutti.” Två dagar senare skickades de till Westerbork, ett transitläger där tyskarna samlade upp judarna i Holland för att skicka dem vidare till koncentrationsläger i Polen.

Konseljen 8 januari 1943: Beslut om svenskt medborgarskap

Systrarna mottog direkt från lägrets postkontor ett tjockt, vitt kuvert med tre gyllene kronor. De öppnade brevet och kunde läsa: ” The Swedish Legation in Berlin has the pleasure to inform them that the Swedish Parliament, at the recommendation of His Majesty King Gustaf V of Sweden, on January 8, 1943 has voted to confer Swedish citizenship on the children xxx…”

Beslutet om att tilldela barnen svenskt medborgarskap fattades i konselj den 8 januari 1943 och meddelades omgående till de tyska myndigheterna med begäran om att ge de tre barnen tillstånd att lämna Tyskland och att de snarast skulle friges från Westerbork och hämta ut pass med visum hos Gestapo i Amsterdam.

Gestapos högkvarter i Amsterdam

Den 5 maj 1943 lämnade barnen Westerbork och tog in på ett pensionat i Amsterdam. Den 14 juni fick de besked från Gestapo att de kunde hämta ut sina svenska pass med visum nästa morgon. Där togs barnen emot av obersturmfűhrer Pieffke. Framför honom låg barnens svarta pass med tre gyllene kronor på omslaget. Han sade: ”Vi har gett er visum som låter er lämna tyskt territorium. Om ni nu signerar era pass, skall jag stämpla in det. Sedan står det er fritt att lämna oss. Den svenska beskickningen har skickat oss biljetter till er resa från Amsterdam till Berlin den 16 juni.”

Resan till Sverige

I Berlin möttes de av den svenska attachén Sven Lind som överlämnade biljetter för tåget till Köpenhamn och för färjan till Helsingborg. De ledsagades av Vilhelm Ekman, lärare på Samskolan i Göteborg, som var på väg hem från svenska institutet i Rom. Resan hem gick som planerat och barnen anlände välbehållna till Sverige och återförenades där med sina föräldrar den 19 juni 1943. Den 22 juni 1943 skrev Adolf Bindefeld till James Keiller:

“Herr Kabinettskammarherren James Keiller
Härmed har jag den stora glädjen meddela Eder att barnen xxx den 19 ds välbehållna anlänt till Sverige. Under resan ha vår representation ägnat dem en enastående omsorg. Ännu en gång ett hjärtligt tack för all värdefull hjälp!
Med utmärkt högaktning, Adolf Bindefeld”

Läs en mer utförlig version.