Kjellberg

<< Familjer

Stadsmäklaren i Göteborg, Aron Kjellberg (1816-95) hyrde Kullen från 1856 till 1871. Carl Ossian Kjellberg (1825-91), riksdagsman och ledamot av stadsfullmäktige, var gift med Ingeborg Arnoldson och med sina tio barn hyrde de sommarbostad på Särö från 1864, däribland Drottninghuset från 1871 till 1880.

Bilder