Lunch för Oscar II i  Särö Västerskog.
Av de uppvaktande kungligheterna på Särö intog Oscar II en särsärställning. Han gästade Särö med kungajakten Drott nära nog varje sommar mellan 1887 och 1904. Bilder från besök på Drott, privata middagar och luncher i Västerskog visar kungen omgiven av kvinnor från de främsta säröfamiljerna – deras äkta män är antingen frånvarande eller skymtar i bakgrunden.

Oscar II umgicks med många särödamer och hade nära relationer till ett fåtal utvalda – i regel de som är närmast placerade kungen på bilderna. Till de utvalda hörde Alexander Keillers hustru Hedvig och hans dotter Alexandra, gift Bildt. Oscar II beundrade Alexandras sång och ville gärna att hon skulle sjunga för honom. August Carlssons hustru Hilma stod också kungen nära, de träffades regelbundet och han skrev personliga dikter till henne.

Gustaf V spelar bridge med Särös damer

Gustaf V var inte lika aktiv i sitt umgänge med kvinnor som fadern men spelade ofta bridge med Särös damer. Som kronprins uppvaktade han platoniskt den vackra Ellen Ankarcrona och kunde ge sig ut på fisketurer med sköna damer (Preisler, 2017).

Carl XV uppmärksammar Särös damer

Redan 1871 uppmärksammades Särös damer av Carl XV som hyrde Skogshyddan ett par veckor för att kurera sin hälsa med en bad- och brunnskur på Särö:

”Närmaste granne till Skogshyddan var hr Kjellberg med fru, född Arnoldsson, med en stor familj, af hvilken tvenne döttrar, fröknarna Ingeborg och Hildegard, samt deras vän fröken Mina Ewers voro särledes intagande unga damer, mycket uppmärksammade äfven av Konungen.” (Edholm, 1906)

Kungen uppvaktade de unga damerna och gav båda var sin egenhändigt målad tavla. Hildegard Kjellberg tillägnades en vacker akvarell och Mina Ewers en minnestavla med dedicerad vers.

Prins Wilhelm har romans med en ung kvinna

Prins Wilhelm hade en romans med Helfrid Hammarberg innan hon några år senare gifte sig med Carl Kempe. De möttes på Wilhelmshöjd (fick sitt namn efter prinsen) eller på klipporna i Västerskog. I ”Den gamla tallen” (1906) skildrar prinsen ett älskande pars sista möte med hans och Helfrids möten som förebild: ”Han skulle intet högre än att sluta den unga kvinnan bredvid sig i sina starka armar och i detta nu göra henne till sin.” Men detta var inte möjligt: ”… nu är vårt sista möte, ty mitt arbete kallar mig bort till andra skärgårdar, andra hav.”

 

Carl XV Särö
Kung Carl XV uppmärksammade Särös damer. 
Hildegard Kjellberg tillägnades en vacker akvarell av Carl XV.
Hildegard Kjellberg tillägnades en vacker akvarell från Carl XV. 
Mina Ewers tillägnades en minnestavla med dedicerad vers från Carl XV.
Mina Ewers tillägnades en minnestavla med dedicerad vers från Carl XV.

Relaterade bilder: