Natur och miljö

<< Samlingar

I sin handbok för badgäster skriver Johan Wallin 1858: ”Uti den kala och fattiga skärgård, som omgifver Hallands nordligaste strand, höjer sig en klippig ö… Detta är Särö. Det ligger där såsom en oas i öknen, grönskande och frisk bland de öde skären, med reslig nordanskog på sina hjessor och yppiga lunder uti sina dalar. …en perla af skönhet och behag …”

Bilder

Dokument (PDF)