“Lantstället Solsidan på Särö”. Utdrag ur “Konstliv i Göteborg: Konstföreningen, museisamlingen och mecenaten Bengt Erland Dahlgren” av Charlotta Hanner Nordstrand 2000.