Särö i litteraturen

<< Kultur

Som källförteckningen under ”PDF-dokument” visar är litteraturen om Särö omfattande. Till de centrala  verken hör bl.a. Klas Heyman: ”Särö genom tiderna”, August Prytz: ”Särö”, Mona Roth: ”Särösomrar”,  Martin Fritz: ”Sveriges industrialisering och släkten Keiller” samt Släps Hembygdsgille: ”Boken om Släp”

Bilder

Dokument (PDF)

Maud Uhlén f. Jonsson: Spridda minnen och tankar från barndom, ungdom… 1997.

Barbro Mehks Vaccaro: Alexandras Dagbok. En vecka med Kungen i Marstrand. 2007.

Ängsäter en äldre villa på Särö. Uppsats av Johan Westerberg 1978.

Program för kulturminnesvård. Kungsbacka 1987.

Den gamla tallen. Prins Wilhelm 1919.

C. R. A. Fredberg: Det gamla Göteborg, tredje delen 1922.

Horace Marryat: Ett år i Sverige. 1863. 

Särö och Varberg som badorter. Från fars och farfars tid – en bokfilm om Halland, Carl Eric Ohlén 1862.

Från gamla Särö – föredrag av Mona S. Roth 1982.

Udda nummer ur Olga Bratts hågkomster. 1943.

Philip Alfort: Handbok för brunnsgäster. 1842.

Hugo Bruzewitz: Särö hafsbads- och skogsluftskurort. 1895.

Carl Cederström: Om havssalt och havsbad vid Sveriges vestra kust. 1860.

Axel Engdahl: Ord och visor. 1912. 

Särö: Kulturhistorisk inventering. Landsantikvarien i Halmstad 1979. En sammanfattning.

En sommarsaga om Särö. Sven Schånberg 1961.

En sommarsaga om Särö. Sven Schånberg 1961.

Särö i den gamla ”goda” tiden. Östgöta Correspondenten 1965.

En blomsterqvast i  ett stenröse. Uppsala Nya Tidning 1965.

Utdrag ur Beskrifning öfver badorterna å Sverges vestra kust. J. Wallin 1858.

Utdrag ur Halland, dess natur, minnen och folk. H. F. Löhr 1924.

Utdrag ur Kungasäsonger i Marstrand. Math. Lehman 1931.

Utdrag ur Midnattssolens land. Paul B. Du Chaillu 1883.

Utdrag ur minnesblad från Sveriges vestra kust 1869.

Utdrag ur Vandringar i Göteborg. Viktor Rydberg 1963.

Utdrag ur Sommarnöjet i skärgården. Ann Katrin Pihl Atmer 1987.

Utdrag ur Hallands historia och beskrivning. Sven Petter Bexell 1817-1819. Projekt Runeberg.

Utdrag ur Svenska brunnar och bad. Alfred Levertin 1883.

Utdrag ur Svenska bygder i äldre beskrivningar: Halland III. Jöran Sahlgren.

Källförteckning särölitteratur.

Särö i litteraturen, noteringar.

Särö i litteraturen, noteringar.

Tidningar och tidskrifter Särö.

Noteringar om diverse tidskrifter.

Noteringar om Hvar 8 dag 1899-1933.

Noteringar om tavlor. Åke Setterwall.

Relaterade bilder:

På sarokulturarv.se använder vi nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera bra. Vi använder också analyskakor som hjälper oss att göra förbättringar genom att mäta hur du använder webbplatsen. -Stiftelsen Särö Kulturarvs hemsida samt materialet därpå skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, varken helt eller delvis. View more
Cookies settings
Acceptera
Avböj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Stiftelsen Särö Kulturarvs policy för integritetsskydd

Stiftelsen Särö Kulturarv månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar. Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Stiftelsen Särö Kulturarv hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen www.sarokulturarv.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen. Stiftelsen Särö Kulturarv tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Stiftelsen Särö Kulturarv gör med informationen

Stiftelsen Särö Kulturarv samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt. Stiftelsen Särö Kulturarv mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server. Stiftelsen Särö Kulturarv använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar samt för att förbättra våra tjänster. Stiftelsen Särö Kulturarv säljer inte informationen till någon tredje part.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår hemsida kan du välja att få ditt namn, e-mail i cookies. Det är för att förenkla för dig så att du slipper fylla i informationen varje gång du lämnar en kommentar. Dessa cookies sparas i ett år. Om du besöker hemsidan sarokulturarv.se.

Uppdatering av webbplatspolicy

Stiftelsen Särö Kulturarv kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss: Stiftelsen Särö Kulturarv Box 2032 429 11 Särö.

Registrering av personuppgifter

Stiftelsen Särö Kulturarv (Stiftelsen) org.nr. 802426-4379 skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till Stiftelsen. Stiftelsen skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur vår besökardemografi ser ut. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress och civilstånd. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Stiftelsen, samt, i den mån du önskar bli medlem i Föreningen Särö Kulturarvs Vänner, anges i dess medlemsregister (tillgängligt på Vänföreningens webbplats).  Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen, begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats. Genom angivande av ovan nämnda uppgifter på vår sida samtycker du härmed till att Stiftelsen samlar in, sparar och behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.
Save settings