Särö i litteraturen

<< Kultur

Som källförteckningen under ”PDF-dokument” visar är litteraturen om Särö omfattande. Till de centrala  verken hör bl.a. Klas Heyman: ”Särö genom tiderna”, August Prytz: ”Särö”, Mona Roth: ”Särösomrar”,  Martin Fritz: ”Sveriges industrialisering och släkten Keiller” samt Släps Hembygdsgille: ”Boken om Släp”

Bilder

Dokument (PDF)

Maud Uhlén f. Jonsson: Spridda minnen och tankar från barndom, ungdom… 1997.

Barbro Mehks Vaccaro: Alexandras Dagbok. En vecka med Kungen i Marstrand. 2007.

Ängsäter en äldre villa på Särö. Uppsats av Johan Westerberg 1978.

Program för kulturminnesvård. Kungsbacka 1987.

Den gamla tallen. Prins Wilhelm 1919.

C. R. A. Fredberg: Det gamla Göteborg, tredje delen 1922.

Horace Marryat: Ett år i Sverige. 1863. 

Särö och Varberg som badorter. Från fars och farfars tid – en bokfilm om Halland, Carl Eric Ohlén 1862.

Från gamla Särö – föredrag av Mona S. Roth 1982.

Udda nummer ur Olga Bratts hågkomster. 1943.

Philip Alfort: Handbok för brunnsgäster. 1842.

Hugo Bruzewitz: Särö hafsbads- och skogsluftskurort. 1895.

Carl Cederström: Om havssalt och havsbad vid Sveriges vestra kust. 1860.

Axel Engdahl: Ord och visor. 1912. 

Särö: Kulturhistorisk inventering. Landsantikvarien i Halmstad 1979. En sammanfattning.

En sommarsaga om Särö. Sven Schånberg 1961.

En sommarsaga om Särö. Sven Schånberg 1961.

Särö i den gamla “goda” tiden. Östgöta Correspondenten 1965.

En blomsterqvast i  ett stenröse. Uppsala Nya Tidning 1965.

Utdrag ur Beskrifning öfver badorterna å Sverges vestra kust. J. Wallin 1858.

Utdrag ur Halland, dess natur, minnen och folk. H. F. Löhr 1924.

Utdrag ur Kungasäsonger i Marstrand. Math. Lehman 1931.

Utdrag ur Midnattssolens land. Paul B. Du Chaillu 1883.

Utdrag ur minnesblad från Sveriges vestra kust 1869.

Utdrag ur Vandringar i Göteborg. Viktor Rydberg 1963.

Utdrag ur Sommarnöjet i skärgården. Ann Katrin Pihl Atmer 1987.

Utdrag ur Hallands historia och beskrivning. Sven Petter Bexell 1817-1819. Projekt Runeberg.

Utdrag ur Svenska brunnar och bad. Alfred Levertin 1883.

Utdrag ur Svenska bygder i äldre beskrivningar: Halland III. Jöran Sahlgren.

Källförteckning särölitteratur.

Särö i litteraturen, noteringar.

Särö i litteraturen, noteringar.

Tidningar och tidskrifter Särö.

Noteringar om diverse tidskrifter.

Noteringar om Hvar 8 dag 1899-1933.

Noteringar om tavlor. Åke Setterwall.