Särö i litteraturen

<< Kultur

Som källförteckningen under ”PDF-dokument” visar är litteraturen om Särö omfattande. Till de centrala  verken hör bl.a. Klas Heyman: ”Särö genom tiderna”, August Prytz: ”Särö”, Mona Roth: ”Särösomrar”,  Martin Fritz: ”Sveriges industrialisering och släkten Keiller” samt Släps Hembygdsgille: ”Boken om Släp”

Bilder

Dokument (PDF)