Modell över säteriområdet på 1920-talet. Utformad av Enar Timmerås 1962 och ägs av  Nordhallands Hembygdsförening.    1. Paviljongerna, 2. Särö kyrka, 3. Tolvan, 4. Telefonhuset, 5. Anderstorp, 6. Stolpboden,          7. Ryttargården, 8. Societetshuset, 9. Säteribyggnaden, 10. Mahognyvillan, 11. Australien och 12. California.

Säteribyggnaden (9) uppfördes 1670 som bostad för Särös ägare på den tomt mittemot Stolpboden (6) som numera är parkeringsplats. När Särö etablerades som bad- och kurort 1839 gjordes säteribyggnaden om till restaurang för badgästerna. Societetshuset (8) uppfördes 1892 på den plats det gamla stallet låg och restaurangens matsal utvidgades med täckt veranda och terrass utmed hela byggnadens längd.

Särö restaurang med societetshuset t.v.

Societetshus uppfördes under 1800-talet som samlingslokal för välbärgade sommargäster, oftast i badorter och kurorter, med en största omfattning kring år 1900. I Särös societetshus (8) anordnades bl. a dans, baler, konserter, föreläsningar och välkomstfester för kungligheter. Överhettning från en skorstenspipa orsakade att säteribyggnaden med restaurang och societetshuset brann ned till grunden 1927. Redan branddagens förmiddag flyttade man emellertid restaurangen till paviljongerna (1) där en provisorisk matsal inrättades.

Ryttargården (7) är Särös äldsta byggnad som 1767 uppfördes som ”fähus och stall” till säteriet. Huset har under årens lopp används för olika ändamål, bl. a som förråd, elverkstad och bostad.

Stolpboden (6) uppfördes 1775 som spannmålsbod men utnyttjades dåligt och stod tom i stort sett under hela 1900-talet. 1927 svartsveddes norra sidan av boden när säteribyggnaden brann ned. Stolpboden invigdes som utställningslokal 1988.

Stolpboden och Ryttargården, Särö säteri.

Anderstorp (5) byggdes 1827 och utnyttjades framför allt som bostad för gårdens folk de första hundra åren. ”Anna i Schappet” bodde här i många år. Under senare år hyrdes huset ut till badgäster.

Telefonhuset (4) byggdes 1893 som telefon- och telegrafstation. Efter 1930 har huset periodvis hyrts ut till sommargäster.

Tolvan eller ”Doktorns Villa” (3) uppfördes förmodligen 1850. Villans nummer är 12 på tidiga kartor, därav namnet. Från början var huset avsett som bostad för Särös trädgårdsmästare men blev snart badläkarens bostad. På bottenvåningen öppnades restaurang 1985. Läs mer om Tolvan m.m.

De båda schappen (11 och 12), från början monterbara småhus avsedda för export till Australien, uppfördes omkring 1850. California (även Nya Zeeland) (12) användes i början som kontor för badortsverksamheten. När säteribyggnaden brann ned 1927 flyttade ”Anna i Schappet” in i California. Australien (11) hyrdes till en början ut till badgäster, drevs därefter under lång tid som apotek och under senare år som butik.

Mahognyvillan (10) uppfördes på säteritomten 1833 och användes bl. a som brygghus och bagarstuga. Trädgårdsmästarbostaden intill byggdes 1839. Båda revs omkring 1990 för att bereda plats för nybyggnation.

Särö kyrka (2) invigdes 1922. Initiativtagare var bl. a Ellen Krafft, Charlotte Willerding och Elof Hansson. Läs mer om Särö kyrka.

Paviljongerna med Särö restaurang t.v.

De tre paviljongerna (1) ”Tron”, ”Hoppet” och ”Kärleken” byggdes 1845-47 för uthyrning av rum och lägenheter till badgästerna. En ny restaurang i Paviljongerna som ersatte den gamla i nedbrunna säteribyggnaden stod färdig 1928. Mellan 1945 och 1953 bedrevs hotell- och restaurangrörelse i Harry Keillers regi. Efter 1953 utnyttjades inte Paviljongerna längre och byggnaderna förföll. 1982 gjordes en fullständig ombyggnad och modernisering till 17 lägenheter i Paviljongerna varvid restaurangdelen revs.

Läs mer om Särö säteri.

Relaterade bilder:

På sarokulturarv.se använder vi nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera bra. Vi använder också analyskakor som hjälper oss att göra förbättringar genom att mäta hur du använder webbplatsen. -Stiftelsen Särö Kulturarvs hemsida samt materialet därpå skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, varken helt eller delvis. View more
Cookies settings
Acceptera
Avböj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Stiftelsen Särö Kulturarvs policy för integritetsskydd

Stiftelsen Särö Kulturarv månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar. Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Stiftelsen Särö Kulturarv hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen www.sarokulturarv.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen. Stiftelsen Särö Kulturarv tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Stiftelsen Särö Kulturarv gör med informationen

Stiftelsen Särö Kulturarv samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt. Stiftelsen Särö Kulturarv mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server. Stiftelsen Särö Kulturarv använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar samt för att förbättra våra tjänster. Stiftelsen Särö Kulturarv säljer inte informationen till någon tredje part.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår hemsida kan du välja att få ditt namn, e-mail i cookies. Det är för att förenkla för dig så att du slipper fylla i informationen varje gång du lämnar en kommentar. Dessa cookies sparas i ett år. Om du besöker hemsidan sarokulturarv.se.

Uppdatering av webbplatspolicy

Stiftelsen Särö Kulturarv kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss: Stiftelsen Särö Kulturarv Box 2032 429 11 Särö.

Registrering av personuppgifter

Stiftelsen Särö Kulturarv (Stiftelsen) org.nr. 802426-4379 skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till Stiftelsen. Stiftelsen skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur vår besökardemografi ser ut. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress och civilstånd. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Stiftelsen, samt, i den mån du önskar bli medlem i Föreningen Särö Kulturarvs Vänner, anges i dess medlemsregister (tillgängligt på Vänföreningens webbplats).  Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen, begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats. Genom angivande av ovan nämnda uppgifter på vår sida samtycker du härmed till att Stiftelsen samlar in, sparar och behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.
Save settings