Särös historia

1254: Särö nämns första gången

1254: Särö nämns första gången

Första gången Särö nämns i historien är 1254 i den danske kungen Valdemar II:s Jordebog. Särö tillhörde då Danmark och efter freden i Brömsebro 1645 blev Särö svenskt. Skälet till att Särö hamnade i kunglig egendomsbeskrivning har sitt ursprung i ett trekungamöte mellan Danmarks kung Christian, Norges kung Håkon Håkonsson och den Svenska Birger Jarl.

1669: Särö blir Säteri

1669: Särö blir Säteri

Änkan efter Michael Wernle gifte om sig med presidenten och burgreven i Göteborg, Gerhard Leijoncrantz, som 1669 lyckades utverka säterifrihet, dvs. skattebefrielse, för Särö. En förutsättning för detta var att gården bebyggdes med ”en ägaren värdig säteribyggnad” och så skedde också; 1670 kunde herrskapet flytta in i den nya säteribyggnaden. Den låg på den tomt mittemot Stolpboden som numera är parkeringsplats. Särös i dag äldsta byggnad, Ryttargården, ursprungligen fähus och stall till säteriet, uppfördes 1767 och Stolpboden, ursprungligen spannmålsbod, syns på kartor från 1773.

1839: Särö blir en badort

1839: Särö blir en badort

Anders Åkerman grundar badorten Särö genom att köpa varmbadhuset i Örgryte och flytta det till ”Skutehamnen” på Särö. Huset finns kvar idag, det ligger intill Långa bron och heter Sörvik.

1847: Särö köps för 70 000 kr

1847: Särö köps för 70 000 kr

Leopold Schmidt köper Särö för 70 000 kr. Tio år senare har en mängd nya hus byggts för badgästerna. Det finns nu 100 rum och tolv hus att hyra. Det har blivit lättare att ta sig till och från Göteborg; båt går nu 2 à 3 gånger i veckan och hästskjutsar varje dag. På 30 år bygger Leopold Schmidt upp något av ett sommarparadis för en utvald krets välsituerade göteborgsfamiljer. Schmidt tvingas i konkurs 1877. Efter detta följer en turbulent period med flera olika ägare och det nybildade Särö AB såldes till Carl Prytz. En ny lag från 1896 gjorde att han kunde stycka egendomen och sälja samtliga villor med tillhörande tomter.

1887: Kungaepoken börjar

1887: Kungaepoken börjar

Kungaepoken började 1887 när kung Oscar II och kronprins Gustaf ombord på kungayachten ”Drott” besökte Särö. Då inleddes kungafamiljens många år av regelbundna besök på Särö som varade ända fram till Gustaf V:s frånfälle 1950. Enstaka besök av kungafamiljen hade skett redan tidigare. Kung Oscar I med Drottning Josefina tillbringade  en månad på Särö 1857.

1898: Högtflygande planer kunde förändrat Särös historia

1898: Högtflygande planer kunde förändrat Särös historia

Hans Ygberg, ny köpare av Särö 1898, har stora visioner med Särö genom hotellanläggning, kasino med danssal, restaurang, terrass ut mot havet och scen. Ygberg erbjuder hotellbolaget Compagnie International i Paris att driva det nya hotellet, men efter fyra dagar går förhandlingen i lås. Säröprojektet får ett naturligt slut i mars 1917 då Hans Ygberg avlider. Hans änka, Anna Ygberg, säljer på inrådan av Knut Wallenberg Särö ett halvår senare för 800.000 kr till ett nybildat Särö AB.