Särös historia

1254: Särö nämns första gången

1254: Särö nämns första gången

Första gången Särö nämns i historien är 1254 i den danske kungen Valdemar II:s Jordebog. Särö tillhörde då Danmark och efter freden i Brömsebro 1645 blev Särö svenskt. Skälet till att Särö hamnade i kunglig egendomsbeskrivning har sitt ursprung i ett trekungamöte mellan Danmarks kung Christian, Norges kung Håkon Håkonsson och den Svenska Birger Jarl. Relaterade bilder:

Relaterade bilder:

1669: Särö blir Säteri

1669: Särö blir Säteri

Änkan efter Michael Wernle gifte om sig med presidenten och burgreven i Göteborg, Gerhard Leijoncrantz, som 1669 lyckades utverka säterifrihet, dvs. skattebefrielse, för Särö. En förutsättning för detta var att gården bebyggdes med ”en ägaren värdig säteribyggnad” och så skedde också; 1670 kunde herrskapet flytta in i den nya säteribyggnaden. Den låg på den tomt mittemot Stolpboden som numera är parkeringsplats. Särös i dag äldsta byggnad, Ryttargården, ursprungligen fähus och stall till säteriet, uppfördes 1767 och Stolpboden, ursprungligen spannmålsbod, syns på kartor från 1773. Relaterade bilder:

Relaterade bilder:

1839: Särö blir en badort

1839: Särö blir en badort

Anders Åkerman grundar badorten Särö genom att köpa varmbadhuset i Örgryte och flytta det till ”Skutehamnen” på Särö. Huset finns kvar idag, det ligger intill Långa bron och heter Sörvik. Relaterade bilder:

Relaterade bilder:

1847: Särö köps för 70 000 kr

1847: Särö köps för 70 000 kr

Leopold Schmidt köper Särö för 70 000 kr. Tio år senare har en mängd nya hus byggts för badgästerna. Det finns nu 100 rum och tolv hus att hyra. Det har blivit lättare att ta sig till och från Göteborg; båt går nu 2 à 3 gånger i veckan och hästskjutsar varje dag. På 30 år bygger Leopold Schmidt upp något av ett sommarparadis för en utvald krets välsituerade göteborgsfamiljer. Schmidt tvingas i konkurs 1877. Efter detta följer en turbulent period med flera olika ägare och det nybildade Särö AB såldes till Carl Prytz. En ny lag från 1896 gjorde att han kunde stycka egendomen och sälja samtliga villor med tillhörande tomter. Relaterade bilder:

Relaterade bilder:

1887: Kungaepoken börjar

1887: Kungaepoken börjar

Kungaepoken började 1887 när kung Oscar II och kronprins Gustaf ombord på kungayachten ”Drott” besökte Särö. Då inleddes kungafamiljens många år av regelbundna besök på Särö som varade ända fram till Gustaf V:s frånfälle 1950. Enstaka besök av kungafamiljen hade skett redan tidigare. Kung Oscar I med Drottning Josefina tillbringade  en månad på Särö 1857. Relaterade bilder:

Relaterade bilder:

1898: Högtflygande planer kunde förändrat Särös historia

1898: Högtflygande planer kunde förändrat Särös historia

Hans Ygberg, ny köpare av Särö 1898, har stora visioner med Särö genom hotellanläggning, kasino med danssal, restaurang, terrass ut mot havet och scen. Ygberg erbjuder hotellbolaget Compagnie International i Paris att driva det nya hotellet, men efter fyra dagar går förhandlingen i lås. Säröprojektet får ett naturligt slut i mars 1917 då Hans Ygberg avlider. Hans änka, Anna Ygberg, säljer på inrådan av Knut Wallenberg Särö ett halvår senare för 800.000 kr till ett nybildat Särö AB. Relaterade bilder:

Relaterade bilder:

Relaterade bilder:

På sarokulturarv.se använder vi nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera bra. Vi använder också analyskakor som hjälper oss att göra förbättringar genom att mäta hur du använder webbplatsen. -Stiftelsen Särö Kulturarvs hemsida samt materialet därpå skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, varken helt eller delvis. View more
Cookies settings
Acceptera
Avböj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Stiftelsen Särö Kulturarvs policy för integritetsskydd

Stiftelsen Särö Kulturarv månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar. Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Stiftelsen Särö Kulturarv hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen www.sarokulturarv.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen. Stiftelsen Särö Kulturarv tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Stiftelsen Särö Kulturarv gör med informationen

Stiftelsen Särö Kulturarv samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt. Stiftelsen Särö Kulturarv mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server. Stiftelsen Särö Kulturarv använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar samt för att förbättra våra tjänster. Stiftelsen Särö Kulturarv säljer inte informationen till någon tredje part.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår hemsida kan du välja att få ditt namn, e-mail i cookies. Det är för att förenkla för dig så att du slipper fylla i informationen varje gång du lämnar en kommentar. Dessa cookies sparas i ett år. Om du besöker hemsidan sarokulturarv.se.

Uppdatering av webbplatspolicy

Stiftelsen Särö Kulturarv kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss: Stiftelsen Särö Kulturarv Box 2032 429 11 Särö.

Registrering av personuppgifter

Stiftelsen Särö Kulturarv (Stiftelsen) org.nr. 802426-4379 skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till Stiftelsen. Stiftelsen skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur vår besökardemografi ser ut. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress och civilstånd. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Stiftelsen, samt, i den mån du önskar bli medlem i Föreningen Särö Kulturarvs Vänner, anges i dess medlemsregister (tillgängligt på Vänföreningens webbplats).  Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen, begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats. Genom angivande av ovan nämnda uppgifter på vår sida samtycker du härmed till att Stiftelsen samlar in, sparar och behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.
Save settings