Säteritiden

<< Särö historia

1649 blev Hans Makléer, f.d. officer vid engelska flottan, ägare till Gåsevadholm och 1651 tillföll Särö honom genom frälsebyte. Särö blev därmed frälsehemman. 1666 såldes Särö till ägaren av Vallda frälsegård, befallningsmannen Marcus Larsson som avled samma år. Gårdarna ärvdes av dottern Elisabeth som var gift med Michael Wernle, inspektor över fyrarna på väst- och sydkusten. 1754 lämnade släkten Wernle Särö då gården pantförskrevs till supercargeu­ren i Ostindiska Kompaniet, Sven Norman. Han sålde i sin tur gården till änkefru Christina Oterdahl som possiderade Särö under förpant­ningsrätt från och med 1772. 

Bilder