Segling

<< Fritid

Det fanns gott om seglare på Särö, som Alexander Keiller med “Alexandra”, James Keiller med “Celeriter”, Alfred Heyman med “Morgana”, Henrik Pripp med “Sport”, Gustaf Bratt med “Titania” och Johannes Weibull med “Laila”. Särö Båtklubb bildades 1925 med C.G. Weinberg som ordförande, Oswald Westerberg som vice ordförande, Lennart Sjöstedt som kassör, P.O. Westerberg som intendent och Rolf Ygberg som sekreterare.

Bilder