Skogshyddan

<< Fastigheter

Skogshyddan uppfördes omkring 1830. Mellan 1848 och 1860 hyrde familjerna Eduard Magnus och svågern Morris Jacobson tidvis huset. 1866 vistades Prins August, bror till Carl XV och Oscar II, sex veckor i Skogshyddan. 1871 hyrde Carl XV med stab Skogshyddan och övre våningen i Drottninghuset i sex veckor. 1912 köpte ministern Wollmar Boström huset och byggde på en våning.

Bilder