Skolor Särö

Skolor Särö

Det finns flera skolor på Särö, både kommunala och fristående. Här presenterar vi Särös förskolor och grundskolor.

Förskolor på Särö

Bukärrängens förskola
Bukärrängens förskola är kommunal och ligger på Bukärrs ängar.
Bukärrängens förskola

Särö förskola
Särö förskola är kommunal och ligger i anslutning till Särö skola.
Särö förskola

Daggdroppen
Daggdroppen är en fristående montessoriförskola.
Daggdroppen 

Förskolan Prästkragen
Förskolan Prästkragen är en fristående förskola i Släp
Förskolan Prästkragen

Skalmans förskola
Skalmans förskola är ett föräldrakooperativ.
Skalmans förskola 

Tomtebobarnen
Tomtebobarnen är en fristående montessoriförskola
Tomtebobarnen

Grundskolor på Särö

Särö skola
Särö skola har drygt 600 elever från förskoleklass till årskurs 9.
Särö skola

Särö Montessoriskola
Särö Montessoriskola är en fristående skola från förskoleklass till årskurs 5. På skolan finns även förskolan Daggdroppen.
Särö Montessoriskola