Solliden

<< Fastigheter

Änkefru Caroline Wijk köpte 1904 tomt av Hans Ygberg och byggde 1905 hus med Oswald Westerberg som arkitekt. 1919 ärvde sonen Hjalmar Wijk och dottern Ella von Rosen Solliden. 1935 köpte Axel Nordström Solliden inkl. möbler och inventarier.

Bilder