Stallet och Statarhuset

<< Fastigheter

Stallet byggdes i sten 1845 och ersatte den gamla ladugården i trä. 1893 omvandlades ladugården till stall och 1986 byggdes Stallet om till lägenheter. Vagnslidret med 10 portar byggdes 1885. Statarhuset uppfördes 1894 för gårdens folk. Här bodde fyra familjer plus några ogifta.

Bilder