Strandpromenaden

<< Natur och miljö

Strandpromenaden går från herrbadet, förbi Gövik, över Snäckstrand, runt Västerskog och fram till Ålevik. Strandvägen är sträckan från Långa bron till Bassängbacken.

Bilder