Temadagar

Temadagar utvecklades av Särö Kulturarvs Vänner tillsammans med Stiftelsen Särö Kulturarv redan från starten av Vänföreningen. Syftet var att samla Vännerna runt olika teman från Kulturarvet.

Temadag 2022

Temadag 2018

Temadag 2017