Temadagar

Temadagar utvecklades av Särö Kulturarvs Vänner tillsammans med Stiftelsen Särö Kulturarv redan från starten av Vänföreningen. Syftet var att samla Vännerna runt olika teman från Kulturarvet.

Temadagen 2010

Datum: 22 augusti. Vi kommer att visa upp det nya virtuella museet på internet.

Temadagen 2011

Datum: 4 september. Vi kommer att ha spännande visningar inom olika teman hämtade från Särö Kulturarvs Museum

Temadagen 2012

Datum: 10 oktober. 

Min mormor Gladýs

Temadagen 2013

Datum: 25 augusti. I strålande väder startade Föredraget ”Husen på Särö från dåtid till Nutid”

Temadagen 2014

Datum: 31 augusti. Föredrag om industrifamiljerna på Särö. 

Temadagen 2015

Datum: 23 augusti. Särö i musiken. Årets temadag blev en succé på alla sätt med mycket kultur och mycket underhållning.

Temadagen 2016

Datum: 4 september. 

Särö Hafs- och Skogsluftskurort

Temadagen 2017

Hemligstämplat

Datum: 10 september. Med föredrag av Gunilla Preisler Professor emerita i psykologi. Ett föredrag om två av Särös starka kvinnor där vi får en inblick i hur livet tedde sig under en tid färgat av politik, ekonomi och krigsårens problem, men också i glansen av kungligheter. Vi kommer som vanligt att gästas av Särö Vita Damer. 

Temadagen 2018

Datum: 2 september. ”Särö i konsten” skildrade Särökonstnärer genom såväl fotoutställning som föreläsning.

Temadagen 2019

Herrskap och tjänstefolk

Datum: 1 september

Herrskap och tjänstefolk” med Maria Fahl Vikander. 
Vi får med hjälp av ett unikt material blicka tillbaka på
hur livet såg ut på Särö i början på förra seklet.

2020 & 2021

Temadagen inställd pga corona.

VIP-KVÄLL 2022

Måndagen den 14 mars klockan 18.00.
Doktor Zjivago (1965) visas i Säröhus aula, Drottningssalen. 

Temadag 2022

Säröpromenaden

Datum: 4 September. 

Vi får med hjälp av Douglas Storckenfeldts unika vykortssamling följa med på en promenad runt Särö kring sekelskiftet 1900.

Relaterade bilder:

På sarokulturarv.se använder vi nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera bra. Vi använder också analyskakor som hjälper oss att göra förbättringar genom att mäta hur du använder webbplatsen. -Stiftelsen Särö Kulturarvs hemsida samt materialet därpå skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, varken helt eller delvis. View more
Cookies settings
Acceptera
Avböj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Stiftelsen Särö Kulturarvs policy för integritetsskydd

Stiftelsen Särö Kulturarv månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar. Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Stiftelsen Särö Kulturarv hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen www.sarokulturarv.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen. Stiftelsen Särö Kulturarv tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Stiftelsen Särö Kulturarv gör med informationen

Stiftelsen Särö Kulturarv samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt. Stiftelsen Särö Kulturarv mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server. Stiftelsen Särö Kulturarv använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar samt för att förbättra våra tjänster. Stiftelsen Särö Kulturarv säljer inte informationen till någon tredje part.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår hemsida kan du välja att få ditt namn, e-mail i cookies. Det är för att förenkla för dig så att du slipper fylla i informationen varje gång du lämnar en kommentar. Dessa cookies sparas i ett år. Om du besöker hemsidan sarokulturarv.se.

Uppdatering av webbplatspolicy

Stiftelsen Särö Kulturarv kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss: Stiftelsen Särö Kulturarv Box 2032 429 11 Särö.

Registrering av personuppgifter

Stiftelsen Särö Kulturarv (Stiftelsen) org.nr. 802426-4379 skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till Stiftelsen. Stiftelsen skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur vår besökardemografi ser ut. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress och civilstånd. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Stiftelsen, samt, i den mån du önskar bli medlem i Föreningen Särö Kulturarvs Vänner, anges i dess medlemsregister (tillgängligt på Vänföreningens webbplats).  Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen, begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats. Genom angivande av ovan nämnda uppgifter på vår sida samtycker du härmed till att Stiftelsen samlar in, sparar och behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.
Save settings