Tolvan m.m.

<< Fastigheter

Tolvan eller ”Doktorns villa” uppfördes förmodligen 1850. Från början var huset avsett för trädgårdsmästaren men blev efter några år bostad för Särös badläkare. Telefonhuset byggdes 1893 som telefon- och telegrafstation. De båda schappen, från början monterbara småhus avsedda för export till Australien, uppfördes omkring 1850. California (rätteligen Nya Zeeland) användes i början som kontor men 1927 flyttade ”Anna i Schappet” in. Australien hyrdes först ut till badgäster och drevs sedan under lång tid som apotek. Anderstorp var bostad för gårdens folk de första hundra åren.

Bilder