Upphovsrätt

Stiftelsen Särö Kulturarvs hemsida samt materialet därpå skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, varken helt eller delvis. Upphovsrätt till fotografier och bilder publicerade på webbplatsen tillhör i den mån de alltjämt är skyddade respektive fotograf/konstnär eller dennes rättsefterträdare, och får inte kopieras eller spridas utan dennes uttryckliga tillstånd. Webbplatsen innehåller bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare. För den händelse att någon innehavare av sådan rättighet anser vår idéella publikation av material på denna sida kränker dennes rättigheter ber vi denne omgående kontakta oss på: Stiftelsen Särö Kulturarv, Box 2032, 429 11 Särö. Material på sidan (bilder, text, grafik och, fotografier) får inte kopieras utan uttryckligt tillstånd från Stiftelsen Särö Kulturarv. Upphovsrättsinnehavare för webbplatsen är: Stiftelsen Särö Kulturarv.