Utdrag ur räkenskaper

<< Familjer

Särö Badinrättning som ägdes av Leopold Schmidt fram till 1877 förde varje år bok över vad badgästerna debiterades för hyra, logi, bad, mat, dryck, transporter etc. I detta avsnitt visas utdrag ur räkenskaperna för ett urval familjer som vistades på Särö 1862-1874. Under Särös ägare/Schmidt visas böckerna i sin helhet.

Bilder

Dokument (PDF)

Utgifter för Mina Barkow, f. Prytz. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för August Carlson. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för B.E. Dahlgren. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Delbanco. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Dickson. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Ekman. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Ewert. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Falck. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Dr. Forssenius. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för änkefru Geijer. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Gibson. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Grén. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Hammarberg. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Hasselblad. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Helling. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Henriques. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Heyman. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Axel Jonsson. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Keiller. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Kjellberg. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Krafft. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Leffler. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Lindström. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Lyon. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Theodor Mannheimer. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Mattsson. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Oterdahl. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Prytz. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Röhss. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Seaton. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för B.E. Thulin. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Westerberg. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Willerding. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

Utgifter för Åkerman. Utdrag ur Särö Badinrättnings räkenskaper 1862-74.

 

Relaterade bilder:

På sarokulturarv.se använder vi nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera bra. Vi använder också analyskakor som hjälper oss att göra förbättringar genom att mäta hur du använder webbplatsen. -Stiftelsen Särö Kulturarvs hemsida samt materialet därpå skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, varken helt eller delvis. View more
Cookies settings
Acceptera
Avböj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Stiftelsen Särö Kulturarvs policy för integritetsskydd

Stiftelsen Särö Kulturarv månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar. Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Stiftelsen Särö Kulturarv hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen www.sarokulturarv.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen. Stiftelsen Särö Kulturarv tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Stiftelsen Särö Kulturarv gör med informationen

Stiftelsen Särö Kulturarv samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt. Stiftelsen Särö Kulturarv mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server. Stiftelsen Särö Kulturarv använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar samt för att förbättra våra tjänster. Stiftelsen Särö Kulturarv säljer inte informationen till någon tredje part.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår hemsida kan du välja att få ditt namn, e-mail i cookies. Det är för att förenkla för dig så att du slipper fylla i informationen varje gång du lämnar en kommentar. Dessa cookies sparas i ett år. Om du besöker hemsidan sarokulturarv.se.

Uppdatering av webbplatspolicy

Stiftelsen Särö Kulturarv kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss: Stiftelsen Särö Kulturarv Box 2032 429 11 Särö.

Registrering av personuppgifter

Stiftelsen Särö Kulturarv (Stiftelsen) org.nr. 802426-4379 skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till Stiftelsen. Stiftelsen skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur vår besökardemografi ser ut. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress och civilstånd. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Stiftelsen, samt, i den mån du önskar bli medlem i Föreningen Särö Kulturarvs Vänner, anges i dess medlemsregister (tillgängligt på Vänföreningens webbplats).  Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen, begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats. Genom angivande av ovan nämnda uppgifter på vår sida samtycker du härmed till att Stiftelsen samlar in, sparar och behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.
Save settings