Särö Kulturarvs Vänner

På initiativ av Stiftelsen Särö Kulturarv bildades 2009 Särö Kulturarvs Vänner för att stödja Stiftelsen.
En stiftelse kan inte ha medlemmar som en förening och intresset var stort för att delta och stödja vilket blev skälet till bildande av Vänföreningen.
Vänföreningen har allt sedan starten på ett fantastiskt sätt stöttat Stiftelsen genom att en gång om året anordna Temadagar som synliggör Särös historia på ett unikt sätt.