Västerskog

<< Natur och miljö

När Hans Ygbergs planer på att exploatera Västerskog gick om intet, erbjöd han Naturskyddsföreningen att köpa delar av området, men så skedde inte. Efter Ygbergs död 1917 köpte Hjalmar och Bertil Wijk via Särö AB in Västerskog för 800 000 kr, men bolaget gick i konkurs 1929. Västerskog räddades nu av James Keiller via AB Nordanskog som hade som mål att öns särart skulle bevaras. Först 1974 blev Västerskog naturreservat.

Bilder