Användarvillkor

Ansvarsförhållande

Stiftelsen Särö Kulturarv är ett helt ideéllt projekt. Stiftelsen Särö Kulturarv ansvarar inte för eventuella tekniska, typografiska eller faktafel som uppstått. Stiftelsen Särö Kulturarv ansvarar inte för direkta eller indirekt skador som uppstår genom användning av den information som tillhandahålls på denna webbplats och inte heller för direkta eller indirekta skador som uppstår genom användning av webbplatsen. Innehållet på webbplatsen uppdateras kontinuerligt och ändringar kan ske utan att detta meddelas. Ändringar avseende villkoren för användning av sidan kan komma att införas utan förvarning och användandet av sidan i sig betraktas som ett godkännande av vid var tid gällande villkor.

Ansvarig utgivare för webbplatsen www.sarokulturarv.se är Björn Alarik, styrelseledamot i Stiftelsen Särö Kulturarv.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Stiftelsen Särö Kulturarv arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande eller felaktig information. Detta innebär att Stiftelsen Särö Kulturarv inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. För den händelse att ni anser någon information vara inkorrekt, felaktig eller vilseledande ber vi er vänligen kontakta oss på: Stiftelsen Särö Kulturarv, Box 2032, 429 11 Särö.

Länkar

När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ej presenteras i samband med varumärke eller logotype från annan webbplats om inte annat överenskommits.