Wallenberg – Setterwall

<< Familjer

Familjerna Wallenberg och Setterwall har haft stor betydelse för Särös utveckling. Gunnar Setterwall var en förgrundsfigur i segling och tennis. Knut Wallenberg och Hans Ygberg hade högtflygande planer för Särö. Carol Wallenberg var under många år djupt engagerad i Särös olika verksamheter.

Bilder