Ysäter

<< Fastigheter

Otto Platin (Platins punsch) bygger 1906 villa med professor I.G. Clason som arkitekt. 1910 ärver änkan Ann Platin Ysäter. 1917 köper Ivan Krüger huset. 1932 flyttar Ivan Krüger på grund av fukt i huset och säljer det till Jean-Victor Pellerin som bor i 1:355 Stenstugan. 1970 ärver änkan Karin Pellerin Ysäter. 1975 rivs Ysäter som vittrat sönder (byggt i gotländsk sandsten) och varit obeboeligt redan på 20-talet. Nytt hus uppförs med Karin Pellerin som arkitekt. 1980 ärver systersonen Diego Carlström huset och gör omfattande ombyggnad.

Bilder