Åsen

<< Fastigheter

Olof Mark köper 1908 tomt av Hans Ygberg och bygger hus med Oswald Westerberg som arkitekt. 1909 köper Gunnar Setterwall (se familjen Lindström) huset. 1914 byggs huset om och till. 1919 övertar Kerstin Setterwall Åsen. 1938 övertar barnen Åke och Brita Setterwall huset. Äldsta delen av huset flyttas till Hamra Gård och blir bostad för Henning och Kerstin Krafft (f.d. Setterwall). 1954 övertar Brita Wallenberg, född Setterwall, Åsen.

Bilder

Dokument (PDF)

Om Åsen Särö 1:447.